ปฎิทินการใช้ห้องประชุม

ประจำเดือน สิงหาคม 2559

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
 1
-16.30 น.
ประชุมผู้บริหาร
 2  3  4
-9.00 น.
สภาภายใน
-13.00 น.
ประชุมกบว
5
-10.00 น.
ประชุมสภาวิชาการ
6
7 8
-13.30 น.
ประชุมเรื่องลาศึกษาต่อ
9 10
-13.30 น.
ประชุมผู้บริหาร
11
-9.30. น.
ประชุมเตรียมความพร้อมปริญญาบัตร
12
หยุดวันแม่
13
14
-9.00 น.
ประชุมสภามหาวิทยาลัย
-13.00 น.
พัฒนาบุคลากร
15 16
-9.30 น.
ประชุมชุดครุย
17
-9.00 น.
ประชุม กบม
-13.30 น.ประชุมบัณฑิตศึกษา
-15.00 น.ประชุมกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย
18 19 20
21 22
-13.00 น.
ประชุมอธิการและรอง
23 24
-11.00 น.
อ.หญิง
25
-9.00 น.
ประชุม กบม.พิเศษ
-13.00 น.
งานการเจ้าหน้าที่
-15.30 น.
อ.หญิง
26 27
28 29
-สภาคณาจารย์
30 31